Akce a přednášky

slogan 03

Naším posláním je všestranná podpora pečujících osob a dětí, které nemohou být trvale nebo dočasně vychovány ve vlastní rodině. Pomocí podpůrných a vzdělávacích aktivit chceme vytvářet v pěstounských rodinách bezpečné, laskavé a harmonicky podnětné zázemí pro zdárný vývoj dětí.

Hlavním cílem je předcházet sociálnímu osiření dětí, zvyšovat kvalitu života dětí v pěstounských rodinách a zvyšovat kompetence pečujících osob v oblasti výchovy a náhradní rodinné péče. Tohoto cíle chceme dosáhnout kvalitní pomocí a podporou pěstounským rodinám, profesionálním naplňováním Dohody o výkonu pěstounské péče a služeb. Důraz klademe na vysokou odbornost i lidský přístup.

Základním principem je šířit myšlenku pěstounské péče. Hledat nové cesty jak pomoci co nejlépe udržovat, rozvíjet a prohlubovat sounáležitost dítěte s osobami jemu blízkými, zejména s rodiči, a umožnit jejich vzájemný bezpečný styk a komunikaci. Při své činnosti vycházíme ze znalosti individuálních potřeb dané pěstounské rodiny.