slogan 03

Naším posláním je všestranná podpora pečujících osob a dětí, které nemohou být trvale nebo dočasně vychovány ve vlastní rodině. Pomocí podpůrných a vzdělávacích aktivit chceme vytvářet v pěstounských rodinách bezpečné, laskavé a harmonicky podnětné zázemí pro zdárný vývoj dětí.

Naší vizí je předcházet sociálnímu osiření dětí, zvyšovat kvalitu jejich života v pěstounských rodinách a zvyšovat kompetence pečujících osob v oblasti výchovy a náhradní rodinné péče. Poskytujeme kvalitní a profesionální služby. Důraz klademe na odbornost a empatický přístup k našim klientům. 

Základním principem je šířit myšlenku pěstounské péče. Hledat nové cesty jak pomoci co nejlépe udržovat, rozvíjet a prohlubovat sounáležitost dítěte s osobami jemu blízkými, zejména s rodiči, a umožnit jejich vzájemný bezpečný styk a komunikaci. Při své činnosti vycházíme ze znalosti individuálních potřeb dané pěstounské rodiny.